Bøger i øvrigt:

Horeungen v. Niels Ibsgaard - indledning og bearbejdning af Jørgen Steinicke, åløkke 1986

Peru - historien om et u-land, åløkke 1986

Brørup Kommune 1948-1988, Skovs Trykkeri 1988

Kunsttidsskriftet Navnløs, nr. 0 - i samarbejde med bl.a. Poul og Aase Gernes, 1990

Fra næstekærlig børnesagsarbejder til professionel socialpædagog, Pædagogisk Psykologisk Forlag 1990

Brørup Brugsforening 1899-1999, Brørup 1999

sammen med Verner Bruhn: Modvind og medvind - Ribe Seminarium 1899-1999, Ribe 1999

Mellem Kongeåen og Holme Å, Holsted Kommune 1970 - 2006, Holsted 2007

Kultour - en langsom kulturrejse fra Holsted til Rom, Forlaget mellemgaard 2014

 

Desuden en række artikler om historie og kunsthistorie - bl.a. i Kunsttidsskriftet CRAS og Hrymfaxe/Kunstmagasinet Janus